Podem ajudar-te en

Teràpia Individual

Els processos psicoterapèutics individuals es centren en identificar i comprendre el malestar que està vivint la persona. Un cop compresa en profunditat la situació emocional, social i relacional es marquen uns objectius terapèutics i es treballa amb les eines que ens proporciona la teràpia familiar sistèmica i la teràpia constructivista.

Teràpia Familiar Sistèmica

La teràpia familiar sistèmica té com a objectiu ajudar les famílies a resoldre situacions de conflicte i malestar. A la primera entrevista es sol·licités la presència dels progenitors i conjuntament es marquessin els objectius a treballar. Un cop marcats els objectius de treball, a cada sessió es citen els membres de la família que es consideri necessari, i pot fer sessions individuals, de parella o amb tots els membres de la família.

Xerrades

Les xerrades van dirigides a mares, pare o adults al càrrec de menors que vulguin compartir una hora i mitja de formació dinàmica, participativa i amena. Contacte amb mi i descobreix els temes que treball.

Escoles de mares i pares

Les Escoles de mares i pares són espais dinàmics de formació, orientació i assessorament. Consten de quatre sessions de treball, d'hora i mitja de durada, on vam abordar els principals dubtes i problemàtiques que sorgeixen en relació als menors d'edats determinades.

En aquests espais treballem i anem creant conjuntament eines didàctiques, constructives, per viure en plenitud i benestar cada fase evolutiva dels nostres fills.

Les mares i pares compartiran dubtes i preocupacions i aprendran els uns dels altres per tal de crear vincles sans i un entorn favorable a les seves llars per al creixement dels seus fills. Treballem amb metodologies i dinàmiques participatives.

Aquests tallers per a mares i pares van dirigits a tot tipus de famílies i/o persones amb menors a càrrec, que vulguin afavorir l'òptim desenvolupament dels seus fills.

Tallers de Tècniques d'Estudi adreçat a AMPAs i Centres Educatius

Taller pràctic adreçat a alumnes de primària, ESO i Batxillerat que vulguin aprendre o millorar habilitats, estratègies i mètodes de planificació, organització i execució de l'estudi que els permetin millorar els seus resultats acadèmics, així com la manera de viure l'escola i el seu dia a dia . Es tracta d'un programa dinàmic que s'adapta a les necessitats detectades individualment i en grup. Per això, el primer dia es passa un qüestionari i es fa una entrevista individual.

L'harmonia de la teva família és el nostre èxit